Archeologische activiteiten en vondsten

Archeologische activiteiten en vondsten

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Om de positie van archeologische vondsten te kunnen bepalen is een basislijn gespannen over de lengte van het schip vanaf de boeg tot het midden van de achterkant van het schip. Deze basislijn is op elke 5 meter voorzien van een aanduiding.

Twee secties van het schip zijn extra gemarkeerd met twee lijnen loodrecht op de basislijn.. Dat is gedaan midscheeps om duidelijk de locatie van de vondsten daar aan te kunnen geven en het is ook gedaan op 70 meter om de waarschijnlijke positie van de tweede mast aan te geven (beide markeringen zijn overigens inmiddels verdwenen). Later onderzoek heeft aangetoond dat de positie van de tweede mast waarschijnlijk dichter bij de 60 meter is.

mediator map


Het archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd door duikers met scuba apparatuur. Bovendien is een compressor en waterpomp ingezet om het wrak schoon te maken (waterpomp is niet meer in gebruik). Beide pompen werken als een soort stofzuiger onder water, maar de techniek is verschillend. De waterpomp gebruikt water om zuiging te creëren en de compressor gebruikt lucht voor dat doel.

airlift


In bovenstaande foto wordt de stofzuiger getoond, die wordt gebruikt in combinatie met de compressor op de kade. De compressor blaast gecomprimeerde lucht in de grote buis (zie de aansluiting bovenaan rechts in de foto). Deze buis wordt onder een hoek van ongeveer 75 graden geplaatst met het uiteinde waar de samengeperste lucht in wordt geblazen bij de bodem. De samengeperste lucht gaat naar boven door de buis en daardoor worden zand en kleine stenen meegevoerd.

Vanwege decompressie limieten voor sportduikers zijn alle onderwater activiteiten beperkt tot ongeveer 1 uur.

Het wrak werd gelocaliseerd in 1987 toen een onderzoek werd uitgevoerd om het wrak van de Alphen te vinden. Toen werden de eerste schetsen gemaakt van de exacte positie van het wrak onder water en enkele onderdelen van het schip. Het wrak was op dat moment in tamelijk goede conditie en vrijwel vrij van puin.
In 1995 werd het archeologische onderzoek weer opgepakt met hulp van vrijwilligers. De conditie van het wrak was veel slechter en er werd een hoop puin bovenop het wrak gevonden. Sindsdien zijn kleine opgravingen op het wrak gedaan. Van 1998 tot 2002 heeft een groep Amerikaanse archeologen deelgenomen aan het onderzoek; zij hebben diverse gedetailleerde tekeningen gemaakt van het schip (zie de foto's in het gedeelte over het wrak).

Sinds september 2001 is het onderzoek geconcentreerd op het midden van het schip waar het houten dek is gevonden. Dit is de sectie waar de machinekamer moet zijn met daarin waarschijnlijk de intacte stoommachines, boilers en andere apparatuur, die daar normaal wordt gevonden. Het dek is in vrij goede conditie hoewel het gedeeltelijk is beschadigd. Het wordt ondersteund door ijzeren steunen. Onder het dek ligt een dikke laag modder, die gedeeltelijk is verwijderd. Maar vanwege het puin en zand op het dek en het feit dat die laag dikker is aan bakboordzijde (dichter bij de kade) bestaat het risico dat het puin in het uitgegraven deel zal schuiven. Dit zou een gevaarlijke situatie kunnen opleveren voor de duikers; daarom wordt nu eerste geprobeerd om het puin van dit deel van het schip te verwijderen.

Meer naar de achterkant van het schip zijn opgravingen gedaan om de resten van de tweede mast te zoeken. Er werden geen resten van de mast gevonden en op basis van meer recent onderzoek is te verwachten dat de mast iets verder naar voren is te vinden dan waar is gezocht. De opgravingen hebben een deel van het houten dek blootgelegd en op dat dek zijn veel keramiek borden en kommen gevonden. Dit is waarschijnlijk een deel van de lading en het was waarschijnlijk verpakt in houten kratten.

plates as found underwater


Er zijn foto's gemaakt van deze vondsten en daarna is alles naar de oppervlakte gebracht en op de correcte manier geconserveerd. Stimana heeft een loods naast het Maritiem Museum voor conservatie en opslag.

Tijdens de opgravingen zijn grote brokken kolen gevonden. De kolen zijn waarschijnlijk van de Mediator en werden gebruikt als brandstof voor de stoommachine. Omdat de opgraving beperkt was tot het bovenste dek zijn enkele van de gevonden artefacten van recentere datum en waarschijnlijk vanaf de kade in het water gegooid door mensen, die daar woonden of werkten of vanaf boten, die daar aangemeerd lagen. Alle archeologisch waardevolle vondsten zijn geconserveerd en gelabeled (zie foto's in de foto gallerij in deze sectie). Tot op de dag van vandaag worden de opgravingen gedaan met de inzet van vrijwilligers in het weekend.